Agenda Regio

[stachethemes_ec view = "month"]


cal - neem alleen de volgende agenda's op. 
Voorbeeld: [stachethemes_ec cal = 1,2,3] 
waarbij 1,2,3 kalender-id's zijn
view - stelt de standaardweergave in.
Voorbeeld [stachethemes_ec view = "month"]
Waarden zijn agenda, maand, week, dag
show_views - toon / verberg knoppen voor topmenuweergaven. 
Voorbeeld [stachethemes_ec show_views = 0]
Waarden zijn 1 of 0.
show_top - toon / verberg hoofdmenu. 
Voorbeeld [stachethemes_ec show_top = 0]
Waarden zijn 1 of 0.
agenda_cal_display - toon / verberg agenda-agendaschuifregelaar in agendaweergave. 
Voorbeeld [stachethemes_ec agenda_cal_display = 0]
Waarden zijn 1 of 0.
agenda_get_n - aantal evenementen dat in agendaweergave moet worden weergegeven per "zoek naar meer" -klik. 
Voorbeeld [stachethemes_ec agenda_get_n = 5]

Dus voor het weergeven van aankomende evenementen kunt u zoiets als het volgende gebruiken:

[stachethemes_ec view = "agenda" show_top = 0 agenda_cal_display = 0 cal = 1]

Hierdoor wordt de agenda-accordeon alleen weergegeven met aankomende evenementen van agenda met id 1 Alleen vandaag evenementen uit agenda’s 2,3 weergeven voorbeeld:

[stachethemes_ec view = "day" show_top = 0 cal = 2,3]

Nieuw met update 2.3.7

[stachethemes_ec cat = 1,2,3]
[stachethemes_ec cat = 1]

Waar 1,2,3 categorie-ID-nummers zijn

[stachethemes_ec start_date = 2018-01-01]

start_date – Kalenderdatum bij eerste keer laden.¬†Standaard ingesteld op “nu”

[stachethemes_ec min_date = 2018-01-01 max_date = 2018-12-31]

min_date, max_date waarden: datum in JJJJ-MM-DD-indeling, “next_week”, “this_week”, “next_month”, “this_month”