Een blauw memoblaadje. In een lege boodschappenkar