We hebben het voornemen om medio september de Regiobrief weer te verzenden