We hebben het voornemen om medio september de Regiobrief weer te verzenden

Als we in inschatting maken,  dan bestaat de kring van lezers uit senioren uit onze Regio. Zeg maar de psalm zingende ruim 60 plussers stammend uit de tijd van de Heikrekels en BZN.

Naast de periodieke nieuwsbrief willen we ook (wekelijks?) on-line
Meditatie, informatie uit de omgeving, felicitaties,……

Dat concept gaan we de komende tijd verder uitwerken.

Hopelijk tot september
We krijgen er weer zin in

Namens de redactie

Anne Martini