24 woningen op de locatie van de voormalige basisschool De Borgh en het Groene Kruisgebouw. Deze locatie op de hoek Boslaan/Hanckemalaan

Meer informatie website Wold en Waard
Meer informatie website gemeente