De website regiokerken.nl is inmiddels opgeheven. Het was het proberen waard maar heeft pas toegevoegde waarde als je bijvoorbeeld een nieuwsbrief verzendt en voor uitgebreide content naar de website verwijst.
Wat doen ze in Oldehove en hoe doen ze dat in Grijpskerk. Wie heeft kennis over…..
Dat zou kunnen stimuleren en wellicht leiden tot contacten.
Er zijn immers ook zaken die je niet alleen kunt. We hebben al ernstig personeelstekort en het geld is schaars geworden.
Dat idee komt niet van de grond.
Bovendien past het ook niet meer in het idee dat we ons volledig gaan concentreren op onze leeftijdsgenoten.

Ook de websites “Advent” en “Naarhetfeest” (2020) zijn verwijderd. De content was zo langzamerhand over de datum.