“Onze zonden werpt U in de diepten van de zee” Micha 7 : 19

Goede Vrijdag

Wij, uit onszelf slechts bedelaars,
Buigen ons voor U neer.
Wij knielen voor U met elkaar:
“Wees ons genadig Heer!”
Neem onze schuld en zonden mee
En werp ze in de diepste zee.
O God, kom wonen op ons lied.
Verstoot ons, arme zondaars, niet.
Verstoot ons niet. Ons, arme zondaars, niet.

Leid ons op weg naar ’t Vaderhuis,
Heer Jezus, als ons Hoofd.
U liet zich spijkeren aan een kruis
Voor ieder die gelooft.
Troost ons in lijden en in strijd,
Dan raken wij de weg niet kwijt.
Zet ons daar in het vrolijk licht.
Het licht dat straalt van uw gezicht
Dat vrolijk licht. Dat stralend, vrolijk licht.

“want God de Heer, zal hun licht zijn” Openb. 22 : 5

“Dat ons loflied vrolijk rijze”Joh. de Heer 34

“ Wir sind Bettler. Das ist die Wahrheit.”
Martin Luther op zijn sterfbed. (Dr Harm Veldman)