Een voormalige ree is die vanaf De Gast in oostelijke richting naar de Oostergast liep. De naam verwijst naar de griffier Bolt (van het kantongerecht), die vanaf 1897 tot 1938 in het huis Winterheem woonde, een huis dat opvalt door de spreuken en schilderingen op de achtergevel. In 1844 liet de dochter van de hervormde dominee Winter dit huis bouwen. De naam op de gevel ‘Winterheem’ heeft dus niets met het koude seizoen te maken. Pas in 1983 werd deze ‘eigen weg’ aan de gemeente overgedragen. (bron: Historische Kring Zuidhorn)

 

 


Foto van vroeger kunt u vinden op de website Zuidhorn in Beeld