Brief aan de heer Oosterhof, aannemer in Niezijl
Van Hotel restaurant Hofman
Fl 0,60 voor een 12 uurtje Dat is omgerekend €0,27
Tijden veranderen:
De fa. Oosterhof is verplaatst naar Grijpskerk
Een gemiddeld 12 uurtje kost gauw €12,– omgerekend fl26,44
Nutteloze informatie natuurlijk
Deze brief is in het bezit van de redactie van de Regiobrief.nl en is afkomstig van wijlen Kor Adema. Hij was in zijn werkzame leven boekhouder bij de fa. Oosterhof