De redactie is op zoek naar personen die hun gaven en krachten willen gebruiken om samen iets moois te maken van de Regiobrief en de activiteiten die we allemaal kunnen organiseren.

Zelfhulp en Kameradenhulp
Is een term uit mijn militaire diensttijd. Op het slagveld moest je de gewonde kameraad direct kunnen helpen.
Wat mij betreft moeten (voor zover dat kan) senioren niet wachten tot er ‘iets’ voor hen wordt georganiseerd. Zelf ‘dingen’ oppakken. Mooie dingen doen en delen met elkaar zolang het nog kan.