Home Van de redactie Ouderdom Door de ‘Copiloot’ voor het web

Ouderdom Door de ‘Copiloot’ voor het web

0
Ouderdom Door de ‘Copiloot’ voor het web

GEBED VOOR MENSEN MIDDEN IN HET LEVEN

Heer, U weet beter dan ikzelf, dat ik ouder word en dat de dag komt dat ik oud zal zijn..,
bewaar mij voor de gewoonte te denken dat ik over
ieder onderwerp bij elke gelegenheid mijn mening moet geven.
verlos me van de neiging andermans zaken op te knappen
help me om bedachtzaam te zijn en niet humeurig behulpzaam, maar niet bazig…
weerhoud me ervan eindeloze bijzonderheden te vertellen, geef me vleugels om snel terzake te komen;
verzegel mijn lippen als pijnen en kwaaltjes komen en met het klimmen der jaren de lust toeneemt ze steeds weer voor anderen te herhalen.

Ik durf u niet te vragen om een beter geheugen maar wel om een toenemende nederigheid en minder zelfverzekerdheid, als mijn geheugen in strijd schijnt te zijn met het geheugen van anderen.

Leer me de kostelijke les dat ik me zo nu en dan ook wel eens kan vergissen.

Laat me een beetje lief mogen worden voor anderen, niet een zuur, oud mens maar iemand die zich weet aan te passen, waar dit nodig is en die weet van aanpakken waar iets moet worden verbeterd zonder de vervelende pretentie het altijd beter weten.

Geef me het vermogen iets goeds te zien in dingen die enkel onheil schijnen te spellen en leer me talenten ontdekken in mensen bij wie ik dat niet had verwacht en laat mij Heer ze dat ook een vertellen.

Leer mij nu ik ouder word U ootmoedig danken voor zoveel verzuimde en toch niet verkeken kansen door het wonder van uw allesvergevende en alles verdragende zondaars liefde, die Gij mij in Christus bewezen hebt en geef mij de genade mij bij het klimmen van mijn jaren al vaster te klemmen aan uw beloften van leven…..  dat nooit vergaat.

AMEN

Bovenstaand ‘gedicht’ gevonden in een oude doos, uit het nalatenschap van mijn ouders

 


De copiloot voor het web, mogelijk gemaakt met AI
Zo staat er bij. 
Ik voeg aan de Chatbox van Bing iets positiefs over Senioren te schrijven
Binnen 20 seconden verscheen deze tekst.

Toen de vraag Wat zegt de Bijbel over ouderdom. En ik vond nog een gedicht  zeg maar  een gebruiksaanwijzing krijgen bij het ouder
worden. Het is maar wat je wilt horen of zien.

De Chatbox begint: Oké, ik zal proberen een positief verhaal te schrijven over de inbreng van senioren in de samenleving. Dit is wat ik heb bedacht:

# De kracht van senioren

Senioren zijn een waardevolle groep in onze samenleving. Ze hebben veel kennis, ervaring en wijsheid opgedaan in hun leven. Ze kunnen ons inspireren, adviseren en ondersteunen. Ze kunnen ook actief bijdragen aan de maatschappij door vrijwilligerswerk te doen, hun hobby’s te delen, hun verhalen te vertellen of hun talenten te laten zien.

Senioren zijn niet alleen ontvangers van zorg en aandacht, maar ook gevers. Ze hebben veel te bieden aan jongere generaties, zoals hun levenslessen, hun humor, hun passie en hun betrokkenheid. Ze kunnen een positieve invloed hebben op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen.

Senioren zijn ook niet alleen afhankelijk van anderen, maar ook zelfstandig. Ze kunnen zelf keuzes maken over hoe ze willen leven, waar ze willen wonen en wat ze willen doen. Ze kunnen gebruik maken van moderne technologieën om in contact te blijven met familie en vrienden, om informatie te zoeken en om zich te vermaken. Ze kunnen ook nieuwe dingen leren en nieuwe uitdagingen aangaan.

Senioren zijn dus een krachtige en diverse groep mensen die een belangrijke rol spelen in onze samenleving. Ze verdienen onze waardering, respect en erkenning. Laten we samen zorgen voor een inclusieve en leeftijdsvriendelijke maatschappij waar iedereen meetelt en meedoet.
“`


Wat zeg de bijbel over ouder worden

De bijbel zegt veel over ouderdom. Ouderdom wordt gezien als een teken van ervaring en wijsheid. De Heer belooft Zijn voortdurende liefde en zorg voor de ouderen. Hij zegt: **”Ik zal je God zijn, je hele leven, tot je haar wit is van ouderdom. Ik heb je gemaakt en ik zal voor je zorgen. Ik zal je dragen en redden.”**²³

Er zijn veel bijbelverzen die ouderdom aanmoedigen en eren. Hier zijn enkele voorbeelden:

– **”Grijs haar is een sierlijke kroon, verkregen op de weg der gerechtigheid.”** (Spreuken 16:31)
– **”Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.”** (Jesaja 46:4)
– **”Kleinkinderen zijn de kroon van de ouderen, en het sieraad van kinderen zijn hun ouders.”** (Spreuken 17:6)
– **”Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris.”** (Psalm 92:15)

Bron: Gesprek met Bing, 3-5-2023
(1) What Does the Bible Say About Old Age? – OpenBible.info. https://www.openbible.info/topics/old_age.
(2) Bible Verses About Aging – Bible Study Tools. https://www.biblestudytools.com/topical-verses/bible-verses-about-aging/.
(3) 25 Encouraging Bible Verses About Old Age. https://biblereasons.com/old-age/.
(4) 57 Bible verses about Old Age, Attainment Of – Knowing Jesus. https://bible.knowing-jesus.com/topics/Old-Age,-Attainment-Of.