Een praktisch boekje met geestelijke en praktische vragen die naar voren komen rondom het sterven.

We komen in ons werkzame leven regelmatig in aanraking met sterfgevallen. Soms merken we dat de overledenen, toen ze nog leefden, met hun naaste familieleden hebben doorgesproken over de praktische en inhoudelijke aspecten van het sterven. Dat is mooi!

Tegelijk merken we dat dit ook vaak niet het geval is. Dit is begrijpelijk, want praten over je eigen dood en begrafenis is geen luchtig en gemakkelijk onderwerp. Toch is het belangrijk om het wel ter sprake te brengen. Juist als gelovigen zouden we immers onbekommerd moeten kunnen spreken over onze eigen dood, omdat we weten dat ‘wij in leven en sterven het eigendom zijn van onze getrouwe Zaligmaker Jezus Christus.’

Het boekje is bedoeld als praktisch hulpmiddel bij het denken en praten over het sterven. Mocht u naar aanleiding van de inhoud vragen en/of tips hebben, neem dan gerust contact ons op.

Rein den Hertog en Doede Douma