seniorenmeeting Grootegast                                                                                                                               workshop geneologie

 

Een simpele naam,
geen enkele faam,
geen mens om mee te pronken.

Geen machtig lid,
geen groot bezit,
niemand echt uitgeblonken,

Man, dochter, zoon,
zo doodgewoon,
wat konden ze presteren?

We weten ’t niet,
uit wat je ziet
valt niet zoveel te leren.

Vrouw, man en kind
hebben bemind,
mochten hun taak verrichten.

Veel, weinig moed,
voor-, tegenspoed,
vervulden duizend plichten.

Hebben gewerkt,
werden gesterkt,
struikelden soms of vielen,

Kregen hun deel,
weinig of veel,
genoeg om voor te knielen.

’t Dagelijks brood
tot aan hun dood.
Zij konden zonder haten,

Naar ‘k hoop hun kroost,
door God getroost
op aarde achterlaten.

Een echtpaar heeft
goed meegeleefd,
want kerkelijk hebben beiden

De keus gedaan
daarvoor gestaan,
ze werden “afgescheiden”.

Werkman en vrouw,
ze bleven trouw
aan ‘t Woord, door God gegeven.

Hielden de wacht
bij ’t nageslacht
kozen ook voor hun leven.

Door God geleerd,
gereformeerd,
in goede en kwade dagen,

Heeft dat geslacht
zijn wet betracht,
om Christus smaad gedragen.

Laat ons aldoor
hetzelfde spoor,
die weg ons laten wijzen.

Dan zullen wij
eens eeuwig blij
met hen God eeuwig prijzen.

Naschrift: Opa trouwde met een meisje, waarvan de parenteel teruggaat op 1131: Dirk Pelgrim van Holland, zoon van Dirk VI
van Holland, graaf van Holland en Sophia van Salm Rheineck. Zorgde dus voor wat tegenwicht. Na zoveel eeuwen. En dan was
ze ook nog één van een tweeling…

workshop o.l.v. Harm Westra