Home Jan van Bekkum Vreeland via brug

Vreeland via brug

0
Vreeland via brug

Wat vreê heeft elk die uwe wet bemint;
zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten.
Ik, HEER, die al mijn blijdschap in U vind,
hoop op uw heil met al uw gunstgenoten;
‘k doe uw geboôn oprecht en welgezind,
uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten.
(de oude psalmberijming)

Wie van U houdt, vindt vrede en geluk;
hij komt geen steen, geen struikelblok meer tegen.
U kunt mij HEER, bevrijden van de druk.
Ik doe uw wil,verwacht van U de zegen.
Uw regels zijn mij dierbaar, stuk voor stuk.
Een open boek, HEER, zijn voor U mijn wegen.
(de nieuwe psalmberijming)

Waarmede zal de jongeling zijn pad,
door ijdelheên omsingeld, rein bewaren?
(de oude psalmberijming)

Bijzonder heilzaam is wat U ons zegt,
het houdt je zuiver in je jonge jaren.
(de nieuwe psalmberijming)

Harmoniemodel

Ik ben een vriend, ik ben een metgezel
van allen die uw Naam ootmoedig vrezen
en leven naar uw goddelijk bevel.
Luister naar hen, word door hen onderwezen.
Voor broers en zussen bij elkaar in tel,
moet wat ik schrijf dus goed en heilzaam wezen.
(een goede mix)

VAN LEER BRUG

Ik zag de brug:
twee overzijden
die elkaar normaal vermijden
worden hier één.
‘t Is
onder de tweekleur
van Schrift en van belijdenis.

vrij naar M. Nijhoff de Kerk als Moeder

de Schrift met goddelijk gezag
de belijdenis met kerkelijk gezag


alles op dezelfde wijs

actueel voor elke generatie

*bij de Loosdrechtse plassen

de belijdenis met kerkelijk gezag