Dit kind

Hij werd in dit gezin geboren,
hun lieve kereltje;
zijn eigen wereldje

zou hier nooit helemaal tot dat van hen behoren.
Werd hij bij de conceptie licht gebonden, licht geraakt:

“Daar worden tong en geest volledig door zijn Heiland losgemaakt”*

*Prof. J. Kamphuis op een ouderlingenconferentie                                                                                  Assen

2
Troost

“Als ik mijn hoofd heb neergelegd,
m’n jongen, zo met zorg omgeven,
wat komt er dan van jou terecht?
Hoe kwetsbaar is je leven!

Hoeveel is door beperkingen je niet ontzegd!

Hoe goed je ’t vaak ook hebt,
je blijft gehandicapt.

Als je familie je ontvalt,
je ouder, zus of broer moet missen,
wanneer de angst je overvalt,
vreemden voor je beslissen,
waar blijf je dan, waar moet je heen,
verdrietig en alleen?

Maar vast en hecht
is ’t fundament door Hem gelegd,
Hij heeft het bij je doop gezegd,
zijn trouw is groot, zijn liefde echt,
Hij kan zich niet vergissen”.

Ps 105 : 5 / Ps 121                                                                                                      “Ik, Ik ben het die je troost”