Belijdenis

Rood: ellende“Mijn zonden, mijn zonden,
diepbloedende wonden.
O Vader, ik beef.
Mijn zwakheid, gebreken,
‘t gebrekkige smeken.
O Vader, vergeef!” Ps 51
Wit: verlossing “‘k Lag machteloos gebonden.
U kwam, maakte mij vrij.
Ik was bevlekt met zonden.
U kwam, reinigde mij.
Het leven was mij sterven
U kwam, liet mij opstaan
en laat mij schatten erven
die nooit zullen vergaan. vrij naar het gezang
Blauw: dankbaarheidDank, dank nu allen God
met hart en mond en handen.
Die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
Uit het hoofd in het hart

 

met het oog op ieder die gelooft. ook
t.a.v. ons geliefd en geëerbiedigd Oranjehuis: Rood, wit blauw, de koning met zijn vrouw, de koning
met zijn dochters en dus rood, wit, blauw