Het eerste offer
dat de priester bracht
onder de wolk,
voordat de zilveren trompet kon klinken,
voordat de ark opbrak
en Mozes sprak:
“Sta op, o HEER”
was naar Gods wet
op ’t reukaltaar
een stil gebed.

Het laatste offer
dat de priester bracht
onder de wolk,
die bij het vallen van de nacht
in vuur ontstak,
nadat de ark de tent weer had bezet
en Mozes sprak:
“Kom terug, o HEER”,
was naar Gods wet
’t gebedsgebaar
op ’t reukaltaar.

Zo werden dag en nacht
gebed
in Christus’ wacht
door het unieke offer
eeuwen later
voor het volk
aan ’t kruis gebracht.

Ps 141 : 2 en 3 (GK)                                                                Num. 10 : 35 en 36
Gez. 170 : 13 (GK)                                                                   1Tess. 5 : 17