De Gaweg  is de naam van de doodlopende weg die oorspronkelijk vanuit Noordhorn zuidwestwaarts liep naar de zogenaamde ga-landen. Het woord ga is de Friese variant van gouw, go (zoals in Hunsingo) met als algemene betekenis ‘landschap, streek’. Ga in Friese plaatsnamen heeft de betekenis ‘dorp, dorpsgebied, parochie’ gehad, maar is omstreeks 1600 in onbruik geraakt. Alhoewel Noordhornerga daar sterk op lijkt, is men in de literatuur van mening (zie o.a. het boek van De Vries en Overdiep: Groninger Plaatsnamen) dat ga ten westen van de stad de betekenis ‘laag land met ondergrond van veen of derrie’ heeft gehad, en dat is hier in onze omgeving ook het geva18. De weg werd door de aanleg van het Van Starkenborghkanaal in tweeën gesneden. (bron: Historische Kring Zuidhorn)

Bekijk ook Gaweg in beeld Klik hier