Home Jan van Bekkum In het kader van de hereniging.

In het kader van de hereniging.

0
In het kader van de hereniging.

“Meer dan een feest” (Ds Gispen 1892) “ Heer, wat een voorrecht…”

Herenigd

Wat is het erg: een broedertwist.
We hebben hen niet eens gemist
en hadden hen al afgeschreven,
terwijl zij Hem trouw zijn gebleven.

Wat bleek: de Geest waait waar Hij wil
en zijn ontferming maakt ons stil.
Zijn werk wordt nu door ons beaamd.
Ons wantrouwen is wel beschaamd!

Wat is het mooi: elkaar vergeven.

zonde en schuld                                               wederzijdse excuses

onderweg nader bekeken

Ps 85

Het wonder van de 21 ste eeuw

 


“ Dogmatiek” van Willem de Mérode                                De drie kenmerken van Christus’ kerk

Christenen in beweging

Herschikking van gelovigen?
OK!
Maar neem de tucht wel mee,
want dwalingen staan in de rij,
willen er ook wel bij,
eigentijds, fit,
modern van snit,
van dogma’s vrij.

Maar wat ik mis,
is
kennis
èn beleving
van de belijdenis.
Hebben we “ja” op gezegd,
kan niet opzij worden gelegd.
Daar worden ze aangewezen,
blijken heel oud te wezen.

Heidelbergse Catechismus (Wat is je enige troost?)
Nederlandse Geloofsbelijdenis (Wij geloven en belijden)
Dordtse Leerregels (De schat van Christus’ bruid)
Kan leiden tot lijden aan de Kerk
(ds P. Schelling, 12 okt. ’19)
Zie ook hieronder

Wees eerlijk

Zo’n dwaling in de leer
Is onder meer:
Er is geen hel,
Is ook niet nodig.
Maar dan wordt Christus overbodig!

list van de Tegenstander                        naar algemene en/of alverzoening

Tucht als liefde

Wanneer wij op uw rechte weg
naar links of rechts afslaan,
van U vandaan
en gaat het dus niet goed,
trek ons dan vlug
-wij smeken het-
weer op uw rechte weg terug.

Ps 32 : 2 en 5                                Ps 79 : 3 en 5