Wist u dat

De Frankrijkerlaan rond 1820  de laan van Hanckema werd genoemd’. Over de herkomst van de huidige naam is veel gespeculeerd. Het zou een verwijzing zijn naar de uitspraak van Rudolph de Mepsche die toen hij hier in 1731 langs kwam met de 21 ter dood veroordeelden op weg naar de terechtstellingsplaats bij de Westergast (de Bongerd) gezegd zou hebben ‘Nu zijn wij in de vrije en franke laan’7. De heer van Hanckema had hem namelijk verboden om de bosweg te nemen die voor de borg langs liep. Hij mocht wel de laan opzij van de borg nemen, de huidige

Frankrijkerlaan. Een andere hypothese: noordelijk van deze laan lag de fransche tuin van Hanckema en om die reden zou deze laan de Franschelaan genoemd zijn. Maar waarschijnlijker is het dat de laan uiteindelijk vernoemd is naar het buurtje dat – om welke reden dan ook Klein Frankrijk genoemd werd. Dit buurtje lag achter de herberg ‘De Nieuwe Aanleg’ die ongeveer op de plaats stond van het hek van de Eiberhof aan de Hoofdstraat. (bron: Historische  Kring Zuidhorn)

Foto’s Zuidhorn in Beeld Kilk hier