1
Jongeling
Van ’t scherm kijkt hij mij sprekend aan,
zo wonderlijk, zo rijk.
Hij is geworden als een kind.
Ik heb hem lief en kijk:
Het is een prins, wat principieel!
Het is een rots, wat sterk!

Ik buig het hoofd en dank de Heer
voor zo’n profeet die telkens weer
vecht
vaardig in zijn werk.
– Piet Prins –
Ef. 5 : 16 / Col. 4 : 5                                         bij Godfried Bomans

2
Corrie ten Boom
Geen goede tijding kon zij kwijt
In park, hotel, op straat.
Schichtig betuigde men zijn spijt,
beducht voor vuig verraad.

Was nergens dan gelegenheid?
“Nee, de politiestaat
ziet u, beluistert u altijd,
waar u ook bent of gaat.”

Ze zag haar kans toen zij zich boog:
’t afluisterapparaat:
Sprak blij de boodschap in.

Met als gevolg een dialoog.
Tweetalig voor de veiligheid.
Hoop op een nieuw begin.

de vervolgde Kerk                             Matth. 10 : 16
Open Doors                                      1 Petr. 3 : 15