Durven we niet meer te vragen?
Of accepteren we dingen zoals ze zijn?

Vul de twee vragen in:

 

De uitslagen

Hulpvragen nemen af door:

Grotere zelfredzaamheid 10 / 15

66.67%

Groter eigen netwerk 3 / 15

20.00%

Laat maar zoals als het is we vragen niet meer 2 / 15

13.33%

Mis je zelf wel eens goede hulp bij multimedia (afstandsbediening telefoon instellen, computerbeheer?)

Nee ik red me best hoor (eventueel beroep op eigen netwerk) 13 / 14

92.86%

Ik zou best wel eens hulp kunnen gebruiken 1 / 14

7.14%