Durven we niet meer te vragen?
Of accepteren we dingen zoals ze zijn?

Vul de twee vragen in:

[modalsurvey id=”1351321372″ style=”flat”]

 

De uitslagen

[survey_answers id=”1351321372″]