Vrijmaking en bevrijding
Twee keer werden wij toendertijd
Van dwang en hiërarchie bevrijd,
Mochten weer vrij ademhalen:
Wat gaf dat rust en zekerheid!

We werden door God vrijgemaakt
En als dat woord in onbruik raakt
Blijven wij onze lof betalen
En bouwen op dat fundament,
Zien op Hem die de zijnen kent,
Vertellen die goede verhalen.

We zijn zelf echt niet weggegaan.
Dat hebben we juist niet gedaan,
Verwierpen slechts een slecht besluit
En moesten toen de kerk maar uit.

Wie niet boog voor die ijzeren wet
Werd er zonder meer uitgezet!
Ps 124 / Ps 126

“De feitelijke toedracht”                                                          bewijs ook hier in huis

“houden voor wedergeboren” versus “ de vastheid van Gods beloften”
In aansluiting op slot “Paasoratorium” van J. S. Bach.

“Es hat mit uns nun keinen Not
nichts schadet uns der ewig Tod
Christus, der hat in dieser Schlacht
gesieget und uns frei gemacht.”

Hartelijke wens: “ Mag onze goed God de herenigde kerken zegenen”