Voorleesknop op de website
Als u deze balk boven bij een artikel op de website ziet, dan kunt u de bijdrage ook laten voorlezen door een ‘heer in blik’.


Bijlage bij de Regiobrief 206 van 07 april 2023 (in bewerking)

‘De Regiobrief verschijnt op vrijdag rond koffietijd. We informeren je over activiteiten en andere zaken die je wellicht interesseren. De brief is specifiek gericht op senioren in de regio Westerkwartier.

Op deze webpagina staan de vaste rubrieken. met eventueel een link naar meer informatie.
Wij gebruiken deze pagina om te voorkomen dat de mail in de spam terecht komt


Regiokaartje.nl 
We zijn de website aan het inrichten.
Deze website is gericht op en voor senioren in onze Regio (Westerkwartier)
– Events voor senioren (tips zijn welkom)
– Events georganiseerd door de Regiobrief (mogelijkheid om direct een kaartje te kopen)
– Ondersteuning van (financiele) acties en kaartverkoop van verenigingen in de Regio (in ontwikkeling)
Regiokaartje opent deuren


Een kerkhistorisch ABC

Portretten van bekende en minder bekende personen uit de wereldgeschiedenis van de kerk.
Auteur: Harm Veldman, kerkhistoricus.
1 keer in de 14 dagen is er een bijdrage.
Deze week week deel 2 over Calvijn

 


Reisje om de wereld

2 Peru. (7 min) Het meest indrukwekkende van Peru vonden we wel de Machu Picchu. We beleefden een 4 uur lange treinreis langs de Urubumbarivier, van Cusco naar Aqua Caliente. Met een speciale bus klommen we naar de 2300m hoge oude Incastad Macchu Picchu. Machu Pichu is een van de meest bijzondere steden die de Inca’s hebben gebouwd. Het ligt op 2300 meter hoogte in de Andes. De stad is niet eens heel ver voordat de Spanjaarden het land in kwamen gebouwd. Ze zijn begonnen te bouwen in 1440. Pas in 1911 ontdekte Archeoloog Hiram Bingham in het hooggebergte van Peru een oude Inca stad: Machu Picchu. Machu Picchu werd in de 15e eeuw gebouwd tijdens het hoogtepunt van de macht van de Inca’s. De stad is bewaard gebleven omdat de Spaanse conquistadores de stad nooit hebben gevonden. Waarschijnlijk waren de Spanjaarden niet gewend aan het leven in het hooggebergte. Dat zou een reden geweest kunnen
zijn dat de stad pas in 1911 werd ontdekt. Machhu Pichhu betekent zoveel als Oude berg. We zien hoe de Inca’s met een heel grote preciezie stenen hebben gestapeld. Zodanig dat er bijna geen
spleet tussen de stenen zit


Wist u dat

Het Boltslaantje een voormalige ree is die vanaf De Gast in oostelijke richting naar de Oostergast liep. De naam verwijst naar de griffier Bolt (van het kantongerecht), die vanaf 1897 tot 1938 in het huis Winterheem woonde, een huis dat opvalt door de spreuken en schilderingen op de achtergevel. In 1844 liet de dochter van de hervormde dominee Winter dit huis bouwen. De naam op de gevel ‘Winterheem’ heeft dus niets met het koude seizoen te maken. Pas in 1983 werd deze ‘eigen weg’ aan de gemeente overgedragen. (bron: Historische Kring Zuidhorn)

 


Schoolmeestersrapporten

“De titel doet wellicht een andere inhoud van de stukken vermoeden. De rapporten hebben toch deze naam gekregen, omdat het antwoorden geeft op de vragen die de Commissie van Onderwijs in 1828 stuurde aan de schoolmeesters van een groot aantal Groninger plaatsen. Het doel van deze vragen was om informatie te verzamelen waarmee schoolopziener Nicolaus Westendorp een geologische en topografische kaart van de provincie kon samenstellen. De vragenlijst bevat echter veel meer vragen dan voor het werk van Westendorp noodzakelijk was.

Van de ongeveer 200 Groninger plaatsen stuurden maar liefst 175 schoolmeesters antwoorden in. Soms gaf men alleen de naam van het dorp op; vaak werden de vragen ook heel uitgebreid beantwoord.”

Volgende week  LUTJEGAST


Regionale kranten en ander nieuws

StreekkrantKlik hier 
Zaken die uw aandacht vragenKlik hier 
Het westerkwartierKlik hier 
Welkom in Zuidhorn – nieuws-Klik hier

 


Uit agenda

RegiokaartjeKlik hier 
Welkom in ZuidhornKlik hier