Klein koor
Minder gezien
Een vaste kern
Eén avond
Elke week
Paraat
Van acht tot tien

Opening door
De voorzitter
Met psalm / gezang
Gebed

De dirigent
Neemt over
En geeft aan
Wij staan
En stemmen in
Enkele maten
Hij slaat af
Nog geen gehoor

Nieuw muziekstuk
Onderdeel a
Sopraan en alt
Hoge tenor
De lage bas daarna
Het hele koor
Studeert het in
Vanaf ’t begin
Iedere stem apart
Herhaal
Te zacht
Te hard
Dan allemaal

Het lukt, ’t gaat goed
Een prijzend woord
Een kwinkslag tussendoor
Dan verder
‘t volgende onderdeel
Met nieuwe moed
Streven naar zuiverheid

Rondvraag en pauze
Tijd voor ontspanning
Met koffie en gesprek

Opnieuw er tegen aan
Staan / zitten / staan
Stug doorgaan