Vanuit huize “Korenbloem”

 

We wandelden door het Groesbeekse Bos,
genoten van de Mookerhei.
De speurtocht van “Kiste Trui” liet ons niet los:
helaas was zij niet goudkoortsvrij.

We gingen voorzichtig de trap op en neer,
want: zuinig op ons oude lijf.
We waren vaak buiten, hadden schitterend weer
en een brandschoon, comfortabel verblijf.

 

                                                     Mookerheide

 

                                                 Lodewijk en  Hendrik:
                                                 (hun kist vol soldij)*
                                                 sneuvelden hier beiden.                                                       
                                                 Dat herdachten wij.
                                                 Mede door hun offer
                                                 ook voor ons gebracht,
                                                 ademen wij nu vrijheid
                                                 met ons nageslacht.
* florijnen en ducaten

                                                                 en wat een vergezicht!

                  Dus krijg ik van mijn plicht,                                           Ontzag voor God is rein.

                  o God, een klaar bericht.                                             Het laat ons zeker zijn

                  Wat is ’t vooruitzicht schoon:                                        van heil dat niet vergaat.

                  hij, die op U vertrouwt,                                                   Het doet ons veel meer goed

                  uw wetten onderhoudt                                                 dan goud in overvloed,

                  vindt daarin grote loon.                                                 dan honing uit de raat.

                  Maar HEER, wie is de man                                             Uw voorschrift geeft ons licht;

                  die op ’t nauwkeurigst kan                                            als ik mij daarnaar richt,

                  zijn dwalingen doorgronden?                                       blijf ik aan U verbonden.

                  O bron van ’t hoogste goed,                                        Maar ach, wie zondigt niet?

                  was, reinig mijn gemoed                                                Wie doet U geen verdriet?

                  van mijn verborgen zonden!       (oud en jong)           Vergeef mij al mijn zonden.                                     

 

vgl  “legende Kiste Trui” op de Mookerhei (Google): Trui die later de heide afzocht naar de voor de slag verborgen kist. Daar staat ook de legende zelf.

                                                                “Op de Horst”  26 aug. – 2 sept. 2022