de kerk de rug toegekeerd                                           en doen nergens meer aan

Verlaten
Ze waren allemaal gedoopt,
hadden belijdenis gedaan,
beloofd ervoor te gaan,
hadden vooraan
in de gemeente
op een ereplaats gestaan.

Er is voor hen gebeden,
er is op hen gehoopt.

Toch zijn ze weggegaan
en doen er niets meer aan.

Want als God niet bestaat,
wat geeft het dan
wanneer je Hem verlaat?

versneld ritme
Maar als je je belofte aan God al niet houdt.
door wie kun je dan nog worden vertrouwd?
Misschien daagt er iets
als ik het zo zeg:
“Wie gooit nou het Kind mèt het badwater weg?”

“Hoe zijn de helden gevallen, “Heer, open hun ogen!”
de krijgswapenen verloren gegaan” Elisa in Dothan, Jezus bij de Emmaüsgangers
vgl. Formulier voor de openbare belijdenis
n.a.v. “De hemel bestaat niet” “Zij zal ons niet berouwen,
Jannetje Koelewijn de keus van ’t smalle pad”