Vesper in het kerkhuis te Niezijl

132

Het is een maandelijks half uurtje in het kerkhuis met de volgende ‘orde van dienst’:

  • Kort orgelspel
  • Lied
  • Lezing OT
  • Lied
  • Lezing NT
  • Lied
  • Luthers avondgebed
  • Lied
  • Kort orgelspel

We volgen het kerkelijk jaar en willen met name de Psalmen en de belangrijkste liedboekliederen levend houden.

Iedereen krijgt de liturgie op papier.
Iedereen is welkom; aanmelden niet nodig. Soms zijn er 5, soms 20 mensen.
Vrije gift bij de uitgang ter bestrijding van de kosten (met name verwarming in de winter).

Bezoek de website  van Sietse de Vries voor de data