Miljoenen martelingen had Hij uit te staan,

stierf even zoveel doden, zonder rusten

en opgejaagd als wild, zwierf hij langs steile kusten

en diepe kloven, ver bij Jeruzalem vandaan.

 

Daar had hij eens een huis, daar had het kruis gestaan,

dat hem de weg naar vrede wees, met een bewuste

afkeer had hij zich afgewend, hij lustte

in de Messias ‘t lijden niet, dat Hij moest ondergaan.

 

De droom werd werkelijkheid, hij heeft ’t bestaan

en eigen huis weer opgebouwd, opnieuw vooraan

vecht hij verbeten voor een vrede vol muziek.

 

Christen bidt om het wonder, geeft graag voorrang aan

hem, als hij door ’t geloof de rust wil binnengaan.

’t Is naar de Schrift: eerst komt de Jood, daarna de Griek.

 

 van zwerf- naar pelgrimstocht                                                                                                  Rom. 11 : 1 – 18

 

                                                                    Ahasveros – legende

                                                                 Christen – De Pelgrimsreis

                                                                          (John Bunyan)