Van toen

Uw taak, edele heer,
uw taak, edele vrouwe:

Gehandicapten,
langdurig zieken,
hen ”die vervallen zijn
milddadig onderhouwen”.

Zorg voor hen, edele heer,
Zorg voor hen, edele vrouwe.

naar nu

Gun hen een uitje,
een vakantie,
eens een feestje bouwen.

Een toffe pelgrimstocht
heb ‘k voor u uitgezocht
naar Zutphens binnenhof.

Begin: spel woord voor woord
de spreuk boven de poort.
Loop er dan onderdoor
tot waar de huizen wijken
en kijk omhoog: een klok;
boven de wijzerplaat
een gouden boog
vol woorden.
Wat er te lezen staat,
kunt u gerust geloven.

Raad u tenslotte aan
om naar “de Pelikaan”
te gaan:
hofleverancier van
excellente koffie.

Ervoor, erna
of tegelijk
een knipoog van Ida

bij aanhoudende zorg
minder belasting
s.v.p.

Al doen ouders en mantelzorgers
dag in, dag uit hun plicht;
de bodem van hun (financiële) kunnen
komt almeer in zicht.

t.a.v. minister                                                                                                                                   en staatssecretaris


op de muur binnen van koffierestaurant “de Pelikaan”

“De Bornhof”

Zutphen
1723/2010/2015/2023
geactualiseerd:

“Zij zal u nooit berouwen,
de keus van ’t smalle pad;
wij kennen de Getrouwe,
Die ons heeft liefgehad.
Vestig uw hoop op Hem
en laat alle gezichten
zich naar de Godsstad richten:
het nieuw Jeruzalem!”

want
zie Joh. 3 : 16”

Boven de poort:

“Hier vloeit een spring born van nootwendigh onderhout
Voor oude burgers, ’t zijn dan mannen ofte vrouwen,
Des Heeren Borren hof, in Zutphens stadt gebout,
Kan die vervallen zijn milddadig onderhouen”.

Ida Gerhardt: in “Dolen en dromen”:

“Ik kom graag in het Bornhof.” Maar dat opschrift
boven de poort – ’t mag dan historisch zijn
is mij te klam: de hardsteen zweet ervan.
Hier vloeit een springbron van gerechtigheid:
misschien staat dat nog eens, als eerbaar inschrift,
midden in Zutphen op een gevelsteen”.

En dan mijn vraag:

Kan ook als reden tot veel lof
voor het naar binnen gaan
boven de ingang van
’t vernieuwde Binnenhof
hetzelfde inschrift
op eenzelfde gevelsteen
komen te staan?.

Dorpskerk Wassenaar

vanuit de “Eiberhof” Jan van Bekkum