Home Jan van Bekkum Fluitekruid

Fluitekruid

0
Fluitekruid

 

Fluitekruid

Wit, wuivend fluitekruid:
uitwaaierende pracht
van onze bermen,
dat met talloze schermen
in golvende beweging
de harde weg verzacht.
Beeld van de menigte,
die met palmtakken wuift
en in het schitterend wit
het Lam, haar God aanbidt,
die met het hoogste lied
haar Heiland hulde biedt.

Een beeld dat snel verschuift,
als een donkere wolk de zon bedekt,
een schaduw over schermen trekt.
Een felle windstoot doet teniet
wat het oog verwonderd ziet.

Er wordt gewacht
op de finale,
de totale overwinning
van het Licht
op de duistere nacht.

Openb. 7 vs9

 Ps 87 vs 5

Te midden van zo’n grote kring
van geloofsgetuigen moeten we
dan ook elke zondelast, die ons
zo gemakkelijk hindert, afleggen
en met volharding de renbaan
aflopen die voor ons ligt.

Op weg                                                                                                                                                                           Hebr. 12 vs 1