God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer goed.

Genesis 1:31

De Bijbel mag tegenwoordig bij de meeste Nederlanders uit de gratie zijn, het begrip ‘paradijs’ zal vermoedelijk altijd blijven bestaan… Een paradijs is tot op vandaag een spreekwoordelijke wereld waarin geen traan wordt gelaten, geen klacht wordt gehoord en aan geen ziekte wordt geleden.

Het rare: als de Bijbel erover vertelt, dan moet dat volgens velen een sprookje zijn. Of mythe, legende – hoe dan ook: niet reëel. We hebben daar zelfs een speciaal woord voor: Utopia.

En toch… – toch steekt een fiks percentage van die mensen die niet in dat paradijs gelooft – want: onmogelijk – eindeloos veel energie en geld in het zoeken naar zo’n paradijs vandaag. Of, beter gezegd: morgen. Op z’n minst wil je dat realiseren tijdens de vakantie en na je pensioen! Een huis, een relatie, een omgeving waar alles pais en vree is.

Het bijzondere: dat paradijs is in onze ogen vaak geen sprookje – maar een werkelijkheid. Of tenminste toch: een mogelijke werkelijkheid. En alleen al voor de kans erop offeren we een machtige hoop op!

En dan komt de dag dat we ons paradijs gaan verwerkelijken … en:

God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.

Lukas 12:20-21

Je hebt blijkbaar dus twee soorten ‘paradijs’. Een legendarische lusthof die God voor ons maakte – en die ‘zeer goed’ was. Want: geheel conform Gods idee van goed en mooi: eindeloos gevarieerd en een thuis voor alle mogelijke schepselen.

En je hebt een paradijs dat voldoet aan ons ideaal: een wereld waarin we alles (en iedereen) wat ons niet zint, buitensluiten. Een privétuin waarin de wereld exclusief voor ons bestaat.

Dat laatste was al geen goed idee, zei Jezus twee millennia geleden. En intussen maakt de schepping zelf ons dat duidelijk…

En die eerste? Wel, legendarisch of niet – hij tekent wel de blauwdruk van waar God heen wil. En diezelfde Jezus maakt dat paradijs een reële mogelijkheid… Dat wil zeggen: als je de gok wilt wagen, en je nu met andere zaken bezig wilt houden.

Dan wordt het morgen echt beter!

Zeg ’t maar…