Op 17 februari is het Aswoensdag.
In onze (gereformeerde) traditie lange tijd geen bijzondere dag, laat staan met bijzondere rituelen.

Het markeert evengoed al heel lang de start van de veertigdagentijd: de opmaat in het kerkelijk jaar naar Goede Vrijdag en Pasen.
Oorspronkelijk – en soms nog – een tijd van vasten.
Altijd – in de kerk – een tijd van bezinning.

Om dat voor ons handen en voeten te geven is er dit jaar een landelijk project: ‘40 dagen hier en nu’.
Of, in de vorm van webadres: https://40dagenhierennu.nl/

Via Scipio ga je daar vanaf 17 februari meer over horen: je kunt dan onder andere elke dag een pod cast tot je nemen.

We gaan ook proberen om dat project een regionale kleur te geven.
Op deze website kun je dagelijks een bijdrage van een predikant uit de regio Westerkwartier vinden.

Probeer het uit: het is de moeite waard!

En: het helpt je om in deze tijd te focussen op wat en wie echt belangrijk is: met onze Heer Jezus voorop…

Naar het feest Een regionaal samenwerkingsproject

 • Pasen: schikt ’t je ook?
  by Dick Noort on 3 april 2021 at 11:00 pm

  ‘Geef antwoord, man!’ ‘Dat heb ik toch gedaan… Hij leeft – ik heb ‘m zelf gezien! En ik niet alleen – tig anderen ook!’ ‘Oké, geef me hun namen maar…’ ‘Begrijpt u ’t dan niet? Jezus leeft – Hij is niet meer dood!’ ‘Bek dicht! Doden staan niet op. Ja, behalve als de Heer gaat

 • Een glimp van hoop
  by Tom Waalewijn on 2 april 2021 at 11:00 pm

  De HEER is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming, de HEER beschermt de eenvoudigen, machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd. Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen. Psalm 116:5-7   Kijken: The Shawshank Redemption (1994) [Mozart in de gevangenis…]:   Luisteren: domi Tom z’n podcast:   Luisterlied: Impact, Hope

 • Het verlossende woord
  by Roel Prins on 1 april 2021 at 11:00 pm

  Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij

 • Eten en drinken
  by Erik Pomp on 31 maart 2021 at 11:00 pm

  Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft U alle schuld, Hij geneest al uw kwalen, Hij redt uw leven van het graf, Hij kroont U met trouw en liefde Liefdevol en genadig is de HEER Hij blijft geduldig

 • Red mij niet!
  by Pieter Kars van de Kamp on 30 maart 2021 at 11:00 pm

  Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ Matteüs 14:30   Terwijl Petrus in het diepe, donkere en kolkende water wegzakt, schreeuwt hij het uit: ‘Heer, red me!’. Je kunt je in dit verhaal misschien herkennen in het geloofsvertrouwen en/of