15.1 C
Groningen
maandag, juli 15, 2024

CATEGORY

Schoolmeesterrapporten

Schoolmeestersrapport Doezum

Taal  De gewone taal is deze en komt voornamelyk hier op neder, “Het water is van ‘t zummer zoo hoog west als gien olde...

Schoolmeestersrapport Kommerzijl

TaalHunne platte taal zal men nagenoeg kunnen opmaken, uit de volgende Zamenspraak tusschen A. en B.: A: Goeije avend met n’ ander; hoe gait,...

Schoolmeestersrapport Ezinge

TaalHunne taal is zeer eenvoudig en verschilt in vele opzigten zeer veel van de echt Nederduitsche taal; het volgende voorbeeld waarin een landbouwer voorgesteld...

Schoolmeestersrapport Grootegast

TaalDe taal te Grootegast is plat Gronings. Men spreekt hier nogtans eenige woorden beter uit dan elders in deze Provincie. Zie hier eenige woorden;...

Schoolmeestersrapport Opende

TaalDe platte taal is hier Groningsch, vry wat overhellende of vermengd naar en met het Boerenvriesch of Boerenvriesche dialekt; en zeer natuurlyk: want terstond...

Schoolmeestersrapport Niezijl

Gemeente Grypskerk 1. Hoe is de naam van uwe woonplaats? Niezyl.2. Welke gehuchten en buurtschappen liggen in dezelve? Hoe ver en in welke strekking liggen deze...

Schoolmeestersrapport Grijpskerk

 Taal De platte taal is hier den den platduitschen tongval; echter veel met den Vrieschen tongval vermengd. Het is zeer wel mogelyk, dat de platte...

Schoolmeestersrapport Lutjegast

TaalHunne platte taal is die der Groningerlandsche landtaal, eenigsints gewyzigd en vermengd met Vriesche en Hollandsche woorden en tongvallen. Ik zal zulks met een...

Schoolmeestersrapport Zuidhorn

Taal De platte taal der bewoners dezes dorps is voor het grootste gedeelte, gelykvormig aan die, welke gesproken wordt, in het overig gedeelte van de...

Schoolmeestersrapport Noordhorn

In een schoolmeestersrapport uit begin 19e eeuw schrijft E. K.Knoop de gang van zaken bij een begrafenis in NoordhornBy begravenisplegtigheden worden de predikant, de...

Laatste bijdragen